تماس با ما

آدرس:

سنندج – ميدان آزادی، جنب بانک کشاورزی

شماره تماس:

٣٣٢٣١٧٩٠-٠٨٧

شماره تماس ۲ :

٠٩١٨٠٠٦٢٦٠٠

ایمیل:

printshopomid@gmail.com

شبکه های اجتماعی: